Provozovatelem soutěží na Facebooku je e-shop drobecci.cz/dropki

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky a Slovenska, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

Soutěže probíhají v období uvedených u každé soutěže. Soutěž probíhá na fanpage drobecci.cz/dropki na adrese https://www.facebook.com/pro.nehty.cz/. Soutěžící se do soutěže zapojí splněním podmínek uvedených u dané soutěže.

Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář pod soutěžní post. V případě vložení více komentářů v soutěži soutěžícím bude započítán pouze první vložený komentář.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Výhru můžete získat při splnění podmínek uvedených u dané soutěže. Relevantní výherce bude určen náhodným losem. Výherce výhru získá formou kupónu pro nákup na eshopu drobecci.cz/dropki není-li uvedeno jinak.

Výherce soutěže bude o výhře informován do 24 hodin od skončení soutěže pomocí komentáře pod soutěžní post. Kupon je platný 7 dní od vydání. Při neuplatnění kuponu ve stanovené lhůtě kupon propadá.

Na výhru nevzniká právní nárok.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.